Công nghệ - Học hành

Là những người đã học tập và làm việc tại Châu Âu trong những ngành công nghiệp khác nhau, chúng tôi có thể tư vấn quý vị để có những lựa chọn đúng đắn nhất.

Tư vấn công nghệ trong nhiều ngành công nghiệp và kỹ thuật cao.

Tư vấn chọn ngành và trường học tốt nhất cho người Việt Nam muốn đến Pháp du học.

Thiết kế các chương trình đào tạo song phương giữa các trường, viện nghiên cứu Châu Âu và Việt Nam.

Tư vấn và thiết kế các khóa học, đào tạo nâng cao, thực tập cho người Việt Nam muốn nâng cao kiến thức hoặc có thêm kinh nghiệm trong môi trường làm việc quốc tế.  

Làm cầu nối cho người Pháp và Châu Âu muốn có kinh nghiệm thực tập, làm việc trong những công ty Việt Nam hoặc mong muốn sinh sống tại Việt Nam