Thương mại

Hoạt động thương mại giữa Việt Nam và Châu Âu.

Kết nối và tư vấn các hoạt động đầu tư cho doanh nghiệp Việt Nam tại Châu Âu và ngược lại.

Tư vấn các hoạt động đầu tư bất động sản tại Pháp và Việt Nam cho người nước ngoài.

Kết nối các nhà sản xuất Việt Nam và nhà phân phối Pháp. Hỗ trợ việc phát triển và phân phối sản phẩm tại Pháp cho các nhà sản xuất Việt Nam.

Tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng, vật liệu và năng lượng.

Tư vấn mua bán máy xây dựng, thiết bị thí nghiệm chính xác và thí nghiệm hiện trường.

Nghiên cứu thị trường, tư vấn tuyển dụng nhân sự cao cấp.